Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing:
“Alle bedrijven zijn verplicht zorgvuldig te zijn met hun persoonsgegevens”.

Wat betekent dit voor mijn lespraktijk:

 • Ik bewaar/gebruik slechts alleen de volgende persoonsgegevens van mijn leerlingen (of ouders):
  - mailadres
  - telefoonnummer
 • Deze gegevens zijn alleen voor wederzijds contact.
 • Deze gegevens verstrek ik niet aan derden.
 • Deze gegevens gebruik ik zolang de leerling les heeft, daarna worden ze verwijderd.
 • Deze gegevens worden bewaard op een beveiligde, up-to-date computer.
 • De leerling heeft het recht de gegevens te laten wissen.
 • Gitaarlessen

  Foto's

  Contact

  De Gitaargroep